1389 poze   51905 vizite
Albume
A - ASOCIATIA JUDETEANA COLUMBOFILA GALATI   Organizare si afiliereB - AVIZIER - Anunturi   EXPO EUROPEANA METZ 2015C - Sectiunea crescatorilor de iepuri   Conceptul de rasa pura   Considerente despre tatuaj   Cresterea iepurilor - o pasiune   Criterii de apreciere a iepurilor   Pregatirea iepurilor ptr expozitieD - MEMBRI ACTIVI sectiunea IEPURI AJColumbofila Galati   00 - Ernest Papp   01 - Marcel Balan   02 - Stefan Eftimie   03 - Valentin Filip   04 - Sandor Brugger   05 - Constantin Dragoi   06 - Gheorghe Chirila   07 - Valentin Cioca   08 - Marian Pirvu   09 - Daniel Capota   10 - Gheorghe Pascal   11 - Madalin Todoran   12 - Aron Petru MorinE - FORMULARE DE EVIDENTA pentru IEPURII DE RASA   l - Certificatele de origine   l - Fisa de monta   l - Fisa observatii femela   l - Fisa observatii mascul   l - Registrul crescatorului   l - Registrul genealogicF - INFORMATII DIVERSE   Articole si video   Crescatorii cunicole - modele   Diverse accesorii   Linkuri si adrese utile   Literatura de specialitate   Propunere pentru sigla club   Rabbit ArtG - EXPOZITII ORGANIZATE DE AJ COLUMBOFILA GALATI   Cupa Dunarii Galati feb 2010 - ed I   Cupa Dunarii Galati nov 2010 ed IIH - EXPOZITII si AD GENERALE LA CARE AU PARTICIPAT MEMBRII AJC GALATI   Ad generala alegeri Lugoj 2015      Sedinta alegeri sectia iepuri   Ad Generala Uniune Galati 2011      Sedinta sectiunea iepuri   Ad generala Uniune Sibiu 2011      Sedinta sectia iepuri   Europashau Leipzig 2012   Expo Fauna Bucuresti 2013   Expozitia europeana Leipzig 2012   Expozitia Europeana Metz 2015   Expoziția Națională Băicoi 2017   Expozitia Nationala Cluj 2013   Expozitia Nationala Galati 2011   Expozitia nationala Suceava 2014   Expozitia zonala Iasi 2014I - PREGATIRE ARBITRI IEPURI   Fise de arbitraj - iepuri de rasă   Reuniune Brasov 2011   Reuniune Moeciu de Jos 2016   Reuniune Onești 2013   Reuniune Râșnov 2017   Reuniune Sibiu 11 oct 2015J - STANDARDE RASE de IEPURI   a 1 - RASE URIASE      1 Urias gri si alte culori      2 Urias Alb      3 Urias pestrit      4 Berbec Urias      5 Berbec cu desen - mantie      6 Urias de Transilvania   b 2 - RASE MIJLOCII      Albastru vienez      Californian      Chinchilla Mare      Marele MARDER      Neozeeladez alb   c 3 - RASE MICI      Marder      Olandez   d 4 - RASE PITICE      Berbeci pitici   e 5- RASE de structura firului de par      Satin   f 6 - RASE CU PAR SCURT      Rase Rex   g 7 - RASE CU PAR LUNG      AngoraK - CRESCATORI DIN TARA   09 - Adrian Borcea   Adi Tugui   Billius Mircea - Suceava   Dumitru Logigan - Iasi   Gabriela Vrabie - Timisoara   Ochisor Ivan - Sarmas   Tigu Cristian - Sannicolau Mare   Zolde Csaba - Moacsa Covasna

membru din 22 februarie 2011

Reuniune Sibiu 11 oct 2015

__________________________________________________________________
Propunere de regulament pentru activitatea arbitrilor de iepuri
realizată de Balan Marcel, spre a fi discutată la reuniunea anuală a arbitrilor de iepuri de rasă a UGCPPAM România, Sibiu 11 oct 2015
_____________________________________________________


Regulamentul cadru de desfășurare
a activității arbitrilor de iepuri de rasă

Capitolul 1 – Dispoziții generale
Art. 1
(1) Comisia centrală națională de arbitri a Uniunii coordonează întrega activitate Corpului Național de Arbitri din România al Uniunii (C.N.A.R.) ce ține de domeniul arbitrajului în cadrul evenimentelor expoziționale ce se desfășoară sub egida U.G.C.P.P.A.M. România.
(2) a) Comisia este formată din 6 membri în care vor fi incluși obligatoriu reprezentanții comisiilor de arbitri pentru cele 5 secțiuni tehnice:
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii de porumbei de agrement,
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii de porumbei de zbor si joc,
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii de de iepuri de rasă al Uniunii,
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii pentru păsări de curte (găini).
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii păsări exotice și cavia
b) Doi dintre reprezentații comisiilor pe secțiuni vor îndeplini în cadrul comisiei centrale naționale funcțiile de vicepreședinte și secretar în cadrul comisiei.
c) Președintele C.N.A.R. va fi ales de Adunarea generală a Uniunii, și va conduce Comisia centrală națională de arbitri.
Art.2
(1) Comisia națională de arbitri elaborează strategia de dezvoltare în domeniul activității de arbitraj și elaborează Regulamentul C.N.A.R. al Uniunii, care va conține normele aplicabile pentru competițiile interne în concordanță cu normele Ententee Europeenne.
(2) Comisia se ocupă cu problemele de arbitraj specifice, și face delegările de arbitri la evenimentele expoziționale naționale și internaționale în colaborare cu asociația organizatoare.
(3) Comisia supervizează formarea, specializarea și perfecționarea corpului național de arbitri pentru cele 5 secțiuni tehnice, conduse de câte un președinte, un vicepreședinte și un secretar.
(4) Comisia națională de arbitri va coordona atestarea membrilor crescători ca arbitri, pe baza unor criterii de selecție din regulamentele cadru de desfășurarea a activităților arbitrilor pentru fiecare secțiune expuse pe site-ul Uniunii și în conformitate cu cerințele și exigențele Ententee Europeenne.
(5) Comisia națională de arbitri avizează regulamentul de arbitraj pentru expoziția națională, pentru fiecare secțiune tehnică și desemnează arbitrii delegați pentru arbitrarea expozițiilor naționale ale Uniunii, în colaborare cu asociația organizatoare.
(6) Comisia centrală națională a arbitrilor colaborează cu comisiile arbitrilor pe secțiuni și emite atestate, carnete de arbitri și realizează ștampilele pentru arbitrii membri CNAR.
Art. 3
(1) În cadrul secțiunii tehnice pentru iepuri de rasă funcționează comisia de arbitri pentru iepuri de rasă constituită din:
- Președinte comisiei de arbitri pentru iepuri de rasă
- Vicepreședintele comisiei
- Secretarul comisiei.
(2) Comisia de arbitri pentru iepuri de rasă coordonează activitatea arbitrilor de iepuri de rasă membri ai C.N.A.R ( Corpul național al arbitrilor din România) .
(3) Comisia de arbitri pentru iepuri de rasă are următoarele atribuții :
- asigură selecția propunerilor pentru formarea arbitrilor de rasă pe baza principiului reprezentării proporționale pentru fiecare asociație, adică numărul de arbitri atestați dintr-o asociație va fi în concordanță cu numărul crescătorilor de iepuri din secțiunea respectivă a asociației ( 2 arbitri : la 10 crescători iepuri).
- asigură formarea și promovarea arbitrilor de iepuri de rasă prin cursuri de școlarizare, reuniuni anuale, punerea la dispoziție de materiale informative.
- propune arbitrii delegați pentru expoziția națională a Uniunii, ce se desfășoară anual.
- ține evidența arbitrilor de iepuri de rasă activi, pe grade de specializare – rasă, club, național.
- comisia de arbitri a secțiunii de iepuri este cea care acordă titlurile de campion național, campion pe rasă și titlurile de campion național pe colecție și campion colecție de rasă în cadrul expozițiilor naționale pe baza rapoartelor de arbitraj primite de la comisiile de arbitraj desemnate să arbitreze.
- constituie o comisie de soluționare a contestațiilor la secțiunea de iepuri în cadrul expoziției naționale.
- face propuneri conducerii secțiunii tehnice pentru iepuri de rasă a Uniunii pentru trimiterea la cursurile anuale organizate de forul Ententee Europeene, a unui număr de 4-5 sau 7-8 arbitri, în funcție de mijlocul de transport, cărora li se va asigura deplasarea de către Uniune.
- îndeplinește și alte sarcini pe linie de organizare și coordonare a arbitrajului.

Capitolul 2
Arbitrii C.N.A.R. ai secțiunii de iepuri de rasă
– atribuții și responsabilități -
Art.4
(1) Arbitrii de iepuri atestați ai C.N.A.R., care au calitatea de arbitri de rasă, club sau naționali în cadrul Uniunii, sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament și a normelor de arbitraj ale expoziției naționale, precum și a indicațiilor comunicate sau stabilite în acord cu asociațiile organizatoare ale expozițiilor locale, regionale, internaționale sau europene la care participă.
(2) Arbitrii C.N.A.R. se vor preocupa continuu pentru ridicarea nivelului lor de cunoștințe și abilități în domeniul de arbitraj specific, conform standardelor de rasă, în vigoare, la nivel european și național, în vederea prestării unui act de arbitraj profesional, la un nivel calitativ ridicat.
(3). Actul de arbitraj prestat de arbitrii C.N.A.R. trebuie să dea dovadă de imparțialitate și corectitudine față de expozant, și să arate o temeinică pregătire a arbitrului conform gradului pentru care a fost atestat ca arbitru.
(4). Actul de arbitraj trebuie să fie motivat prin înscrierea în fișele de arbitraj a cerințelor, defectelor, observațiilor necesare, a constatărilor de moment, precum și a puctajelor acordate și calificativelor exponatului arbitrat pe partea din față a fișei de arbitraj. Dacă nu este loc arbitrul va scrie observațiile în josul fișei de arbitraj pe partea din față, și nu pe partea din spate.
(5). Arbitrii trebuie să-și asume responsabilitatea unui act de arbitaj corect și imparțial, iar prin calitatea actului prestat să încerce să diminueze numărul eventualelor contestații din partea expozanților.
(6) Arbitrii trebuie să aibă pregătirea corespunzătoare a argumentării detaliate a motivelor pentru care au apreciat într-un anumit fel un exponat, pentru fiecare criteriu din fișele de arbitraj, și pentru rezolvarea contestațiilor conform protocolului stabilit de organizatorul expoziției.
(7) Arbitrii au responsabilitatea de a întocmi un raport scris al arbitrajului prestat în cadrul unei expoziții, unde a fost delegat de către Comisia națională de arbitri ( în cazul expozițiilor naționale) și tot la fel, în cazul invitării de către un organizator cu ocazia expozițiilor de club, regionale sau internaționale la care a arbitrat.
(8) Raportul va face referire la numărul exponatelor arbitrate, din ce rase, și ce calificative a acordat pentru fiecare exponat, precum și informații cu privire la eventualele contestații primite și modalitatea lor de rezolvare, sau dacă a întâmpinat greutăți în prestarea activității de arbitraj la respectiva competiție.
(9) Rapoartele de arbitraj scrise, vor fi înaintate comisiei de conducere a secțiunii corpului național de arbitri, căruia îi aparține arbitrul respectiv, cât mai curând posibil, astfel va exista un feed-back, prin care comisiile de conducere vor fi informate despre prestațiile arbitrilor, dar și despre eventualele probleme pe care le-au întâmpinat în activitatea desfășurată.
(10) Arbitrii care prestează arbitrajul se pot constitui în comisii de arbitri formate din 2 sau 3 arbitri, sau pot arbitra individual, în funcție de cum s-a stabilit, în acord cu organizatorul competiției sau comisia națională de arbitri după caz.
.(11) Arbitrii care urmează să arbitreze în cadrul unor competiții, se vor preocupa ca în vederea prestării actului de arbitraj, să fie pregătiți cu echipamentul necesar arbitrării ( halat, riglă, pix), să aibă asupra lor standardul la iepuri de rasă, legitimația de arbitru, ecuson și ștampila de arbitru și să ceară sprijinul organizatorului pentru derularea în bune condiții a evalurării exponatelor.
(12) Dacă în timpul prestării actului de arbitraj, arbitrii întâmpină greutăți din diverse motive în evaluarea exponatelor vor anunța organizatorul competiției, pentru remedierea deficiențelor și crearea condițiilor optime de lucru.
(13) Arbitrii trebuie să cunoască regulamentul de organizare al expoziției la care arbitrează și să fie informați cu privire la normele de acordare a distincțiilor ( titluri de campion, cupe diplome ) de către organizatorul competiției.
(14) Arbitrii membri ai C.NA.R. pot face propuneri pentru îmbunătățirea a activității sau dezvoltării activității de arbitraj, în scris sau în format electronic, comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri a C.N.A.R., spre a fi analizate, dezbătute și aprobate de către acestea.
(15) Arbitrii C.N.A.R. pot arbitra în competiții organizate de asociații care nu sunt afiliate Uniunii, cu condiția obținerii avizului din partea comisiei secțiunii de iepuri a C.N.A.R. și dacă la acel concurs se arbitreză după normele europene ale Ententee Europeenne.

Capitolul 3
Selecția, evaluarea și promovarea în grad
a arbitrilor de iepuri de rasă
Art.5
Selecția crescătorilor de iepuri propuși de către asociații pentru a susține cursuri de formare ca arbitri de rasă organizate de C.N.A.R. se va face după următoarele criterii:
- Crescătorul este membru al asociației de cel puțin 3 ani, crește cel puțin o rasă de iepuri cu care a participat cu exponate la expoziții de club, zonale, naționale sau europene în fiecare an.
- Crescătorul este preocupat de dezvoltarea abilităților de apreciere a iepurilor din rasa respectivă și are vocație pentru a desfășura activitate de arbitraj.
- Propunerea pentru participarea la curs de arbitri de rasă, se face pe baza principiului proporționalității – adică la 10 crescători să fie cel mult 2 arbitri.
- Atestarea ca arbitru de rasă se face în urma absolvirii unui curs de arbitri de rasă, și susținerii examenului de arbitru de rasă organizat de C.N.A.R.


Art. 6
(1) Crescătorii atestați ca arbitri de rasă pot promova în gard ca arbitru de club dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
- să fi participat la arbitraj ca arbitru de rasă la cel puțin 3 expoziții de club sau zonale în decursul a 3 ani.
- să fi participat la reuniunile anule ale arbitrilor de iepuri C.N.A.R., prezența este considerată criteriu de selecție în vederea delegării la expoziția națională sau expozițiile organizate sub egida U.G.C.P.P.A.M. România.
- un scurt CV în acest domeniu, pe o durată nu mai mare de 3 ani în care vor fi menționate expozițiile în care a arbitrat, se vor menționa rasa de iepuri arbitrată și rasele la care a asistat la arbitraj, îndrumătorul, arbitru de club sau național.
- a participat cu exponate la expoziții de club, zonale, naționale în fiecare an.
- să fi promovat examenului organizat la cursul de arbitri de club organizat de C.N.A.R.
(2) Crescătorii atestați ca arbitri de club pot promova în gradul de arbitru național dacă îndeplinesc următoarele criterii :
- să fi participat ca arbitru de club la cel puțin 3 expoziții naționale sau internaționale organizate sub egida Uniunii.
- să fi participat cu exponate la expozițiile naționale, europene în ultimii 5 ani.
- un scurt CV in acest domeniu, pe o durată nu mai mare de 5 ani pentru arbitrii cu experiență, în care vor fi menționate expozițiile în care a arbitrat, și rasele de iepuri arbitrate, dacă a lucrat singur sau în grup pentru arbitrarea unui animal.
- să fi participat la reuniunile anule ale arbitrilor de iepuri C.N.A.R., prezența este considerată criteriu de selecție în vederea delegării la expoziția națională sau expozițiile organizate sub egida U.G.C.P.P.A.M. România.
- să fi promovat examenul de evaluare ca arbitru național.

Capitolul 4
Delegarea arbitrilor la expozițiile de club, zonale, naționale, internaționale
Art. 7
(1) Arbitrii de rasă vor putea fi invitați pentru a arbitra la expoziții de club și zonale, pe baza de invitație din partea asociațiilor organizatoare și vor putea fi delegați ca asistenți de către C.N.A.R. la expoziția națională pe baza propunerii comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri.
(2) Arbitrii de club vor putea fi invitați pentru a arbitra la expoziții de club, zonale, regionale, internaționale pe bază de invitație din partea asociațiilor organizatoare și vor putea participa la arbitaj în cadrul expoziției naționale cu delegarea din partea C.N.A.R. pe baza propunerii comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri.
(3) Arbitrii naționali vor putea fi invitați pentru a arbitra la expoziții de club, zonale, regionale, internaționale, europene pe baza de invitație din partea asociațiilor organizatoare. Arbitri naționali vor putea participa la arbitaj în cadrul expoziției naționale cu delegarea din partea C.N.A.R. pe baza propunerii comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri.
Art. 8
(1) În vederea susținerii activității de arbitraj la expozițiile naționale, arbitrii membri ai C.N.A.R. vor fi recompensați de organizator cu un cuantum pe exemplar arbitrat de ... lei, stabilit prin hotărârea Corpurilor naționale de arbitri corespunzătoare fiecărei secțiuni tehnice ale Uniunii în ședințele acestora.
(2) Arbitrii delegați la expoziția națională vor avea cheltuielile de cazare și masă în preziua și ziua arbitrajului asigurate de către asociația organizatoare în limita propunerii realizate de asociația organizatoare.


Art.9
(1) Pentru arbitajul prestat în cadrul altor competiții locale, regionale, internaționale desfășurate sub egida Uniunii, arbitrilor C.N.A.R. li se vor deconta cheltuielile de deplasare, cazare și masă în ziua arbitrajului la respectiva expoziție de către organizatorul expoziției care a făcut invitația.
(2) Organizatorul competiției locale, regionale sau internaționale are obligația să-și asume decontarea prestației și cheltuielile arbitrului prevăzute la aliniatul 1 care efectuează actul de arbitraj. Organizatorul își va prevedea din timp aceste cheltuieli în bugetul expoziției pe care o organizează.
(3) Dacă un arbitru membru C.N.A.R. primește o invitație de la o asociație care nu este membră a Uniunii, el va putea da curs acestei invitații, doar dacă la respectiva expoziție, se va arbitra la secțiunea respectivă în concurs conform normelor și standardelor europene, după care arbitrii membrii ai C.N.A.R. au fost instruiți și au competențe de a arbitra.
(4) Asociația organizatoare a expoziției, care face invitația pentru arbitrul sau comisia de arbitri ai C.N.A.R. pe care o agreează, va face o înștiințare și către comisia națională a arbitrilor C.N.A.R., în care va aduce la cunoștința acesteia că a invitat arbitri membri C.N.A.R. să arbitreze la respectiva competiție, și că normele și standardele după care se va arbitra sunt cele europene, că își asumă responsabilitatea asigurării condițiilor optime necesare desfășurării arbitajului și decontării cheltuielilor de transport, cazare și masă.
(5) În acest caz, Comisia națională de arbitri poate da un acord de principiu pentru ca membrii C.N.A.R. să arbitreze la respectiva competiție, dacă arbitrajul se desfășoară după normele europene în care arbitrii C.N.A.R. au competențe dobândite.
(6) Comisia națională a C.N.A.R. nu poate interzice membrilor C.N.A.R. să arbitreze în competiții în care regulile stabilite de organizator sunt cele ale Ententee Europeene, pentru că va naște un conflict intern de interese.
(7) Arbitrii care vor arbitra în competiții organizate de alte asociații decât cele membre ale Uniunii, au datoria ca și în acest caz să completeze un raport de arbitraj, în scris, pe care să-l înainteze Comisiei naționale a arbitrilor C.N.A.R.
Art 10
(1) Organizatorii de expoziții, respectiv asociațiile Uniunii, vor avea în vedere ca pentru asigurarea arbitrajului să prevadă arbitri de rezervă, pentru cazul în care cei nominalizați inițial nu mai pot da curs invitației, din diverse motive.
(2) Arbitrii desemnați pentru a arbitra într-o competiție, de club, zonală, națională, vor anunța în timp util organizatorul și C.N.A.R. că nu mai pot arbitra la respectiva expoziție datorită unor motive întemeiate, astfel ca organizatorul sau C.N.A.R. să poată chema arbitrul de rezervă pentru arbitraj.

Capitolul 5
Norme de arbitraj – condiții

Art. 11
(1) Arbitrajul iepurilor se poate face doar la lumina zilei sau în condiții de lumină artificială suficient de intensă pentru o apreciere obiectivă din partea arbitrilor de iepuri.
(2) Controlul greutății trebuie efectuat la recepția animalelor sub responsabilitatea comitetului de organizare al expoziției și a comisiei de arbitraj, greutatea va fi înscrisă pe fișa de arbitraj.
(3) Comisia de arbitraj se va preocupa din timp pentru a asigura modelele fișelor de arbitraj specifice fiecărei rase de iepuri, în funcție de numărul exponatelor precum și un set de fișe de arbitraj de rezervă pe care le va solicita organizatorului.
(4) Comisia organizatorului expoziției pregătește fișele de arbitraj, înregistrând numărul de boxă, numele rasei și varietatea, sexul animalului, tatuaj ureche dreapta și tatuaj ureche stânga ureche), și greutatea după cântărire.
(5) Comitetul organizator al expoziției are responsabilitatea de a pune la dispoziția arbitrilor mesele de arbitaj adecvate, cu suprafață unicoloră, și rugoasă pentru aderența animalului pe poziție și cântare pentru evaluarea greutății.
(6) Comitetul organizator al expoziției are responsabilitatea de a pune la dispoziția arbitrilor asistenți din cadrul membrilor crescători care vor face manipularea animalelor de la cușcă la masa de arbitraj și înapoi. Asistenți pot fi și membrii crescători care aspiră la calitatea de arbitru de rasă sau sunt deja arbitri de rasă.
(7) Comitetul organizator al expoziției va pune la dispoziția arbitrilor lista sau centralizatorul exponatelor care urmează a fi arbitrate cu capul de tabel următor: nr.criteriu, boxa, rasa, tatuaj, punctaj acordat de arbitru.
Art. 12
(1)Alocarea numărului de subiecți pentru arbitare pe arbitru/zi se va face în funcție de complexitatea standardului raselor respective, de numărul de exponate, de numărul de arbitri disponibili, de condițiile create arbitrilor pentru arbitaj și în funcție de timpul alocat pentru arbitraj.
(2) O sesiune de arbitaj pentru un arbitru nu trebuie să depășească 70 de exemplare/arbitru/zi.
(3) Dacă sunt iepuri din rase mari numărul nu trebuie să depășească 60 de exemplare/arbitru/zi.
(3) Dacă sunt arbitrate exponate din rase cu grad ridicat de complexitate numărul nu trebuie să depășească 50 de exemplare/arbitru/zi .
(4) În cazul arbitrării la campionatul național numărul de exponate nu trebuie să depășească 50 de exemplare de arbitru/zi pentru a realiza o apreciere cât mai obiectivă a subiecților, având în vedere participarea cu o diversitate de rase și varietăți de culoare și nivelul competiției.
Art 13
(1) În cazul organizării sesiunilor de arbitraj comitetul de organizarea a expoziției poate dispune în urma consultării cu C.N.A.R. formarea unor echipe de arbitri formate din 3 membri, 2 membri sau individual.
(2) Pentru campionatul național se vor forma echipe de arbitri din minim 2 membri și un manipulant, pentru realizarea eficientă a actului de arbitraj.

Capitolul 6
Acordarea calificativelor și a titlurilor de campioni
în cadrul expozițiilor naționale
Art 14
(1) În urma evaluării exponatului și acordării punctajelor pentru fiecare criteriu în parte, se însumează aceste punctaje realizându-se punctajul total.
(2) În funcție de punctele obținute la evaluare exponatul poate primi următoarele calificative:
- 97-100 puncte = excepțional
- 96-96,5 puncte = remarcabil
- 94-95,5 puncte = foarte bine
- 92-93,5 puncte = bine
- 90-91,5 puncte = corespunzător
- Sub 90 puncte = necorespunzător
(3) Arbitrii au datoria înscrierii pe fișa de arbitraj pe partea din față a acesteia observațiile critice, pe baza cărora au retras din punctaj pentru fiecare criteriu de arbitaj.
Retragerea de mai mult de:
- 4 puncte, la un criteriu de 20 de puncte, descalifică subiectul.
- 3 puncte la un criteriu de 15 puncte, descalifică subiectul.
- 2 puncte la un criteriu de 10 puncte, descalifică subiectul, cu excepția greutății.
- 1,5 puncte la un criteriu de 5 puncte, descalifică subiectul.

Art.15
(1) Titlurile de campion de rasă se pot acorda exemplarelor care întrunesc un punctaj total de minim de 94 de punte sau mai mare corespunzător calificativelor de foarte bine, remarcabil.
(2) Titlurile de campion național se pot acorda exemplarelor care întrunesc un punctaj minim de 95 de puncte sau mai mare, corespunzător calificativelor de foarte bine, remarcabil și excepțional.
(3) Acordarea titlurilor de campioni de rasă se poate face la latitudinea organizatorului în funcție de disponibilități, prin acordarea unui titlu la fiecare 6-8-10 exemplare expuse.
(4) La punctaje egale se acordă titlul cu prioritate exemplarului mascul dacă egalitatea este la exemplare de sex diferit, sau exemplarului mai tânăr dacă egalitatea este între exemplare de același sex.
(5) Colecțiile sunt alcătuite din 4 exemplare de sex diferit, de exemplu : 1 mascul + 3 femele, 2 masculi+ 2 femele, 3 masculi + 1 femelă.
(6) Pentru acordarea unui titlu pe colecție punctajul minim este de 376 puncte. În caz de egalitate de punctaj la colecții, are prioritate colecția care are mai mulți masculi, dacă egalitatea persistă are prioritate colecția care are media de vârstă mai mică.
Art. 16
(1) În cadrul expoziției naționale se poate acorda în cadrul unei rase doar un singur titlu de campion național la masculi și un singur titlu de campion național la femele, restul exemplarelor vor primi titlul de campioni de rasă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în funcție de rata alocării titlurilor la 6-8-10 exemplare.
(2) In cadrul expoziției naționale se pot acorda în cadrul unei rase un singur titlu de campion național pe colecție. Restul titlurilor acordate respectiv locul 2 și locul 3, vor primi titlul de campion colecție pe rasă, în ordinea descrescătoare a puctajelor obținute. Acordarea unui titlu național pe colecție se poate realiza dacă în concurs sunt prezente minim 3 colecții. Acordarea celor 3 titluri pe colecție se realizează în cazul în care în concurs sunt prezente minim 9 colecții , iar punctajul minim obținut este de 376 de puncte.

Capitolul 7
Rezolvarea contestațiilor în cadrul expozițiilor
Art.17
(1) În cadrul expozițiilor naționale ale U.G.C.P.P.A.M. România vor putea arbitra arbitrii de club și naționali, constituiți în comisii de arbitraj.
(2) Membrii crescători ai U.G.C.P.P.A.M. România vor putea face contestații în scris, dacă sunt nemulțumiți de un rezultat obținut, imediat după afișarea rezultatelor pe fișele de arbitaj în prima zi după arbitraj, până la ora 10.00 ante meridian, la comisia națională de arbitraj. Cuantumul plății pentru contestație este stabilit de organizator.
(3) Comisiile fiecărui corp de arbitri vor fi coordonate de către președinții corpurilor naționale de arbitri respective, iar rezolvarea contestațiilor cu ocazia expoziției naționale este în sarcina comisiei naționale de arbitri a C.N.A.R. .
(4) Rezolvarea contestațiilor se va face imediat după primirea acesteia, și va urma un protocol stabilit de comisia națională de arbitraj.
(6) Contestațiile vor fi arhivate de secretarul comisiei naționale de arbitri.
(7) Contestațiile rezultatelor obținute în cadrul expozițiilor locale, regionale, internaționale se vor primi în scris la organizatorul competiției, și vor fi rezolvate de acesta și de către comisia de arbitraj desemnată să soluționeze contestația prin reexaminarea exemplarului.
Comisia de arbitraj reexaminatoare și organizatorul vor trebui să dea un răspuns scris la contestație, în care să motiveze aprecierea exponatului după reexaminare pentru care s-a făcut contestația.
rigla arbitraj
rigla arbitraj

Comentarii album • 1
ClubIepuriGalati 14 octombrie 2015  
________________________________________________________________________
Propunere de regulament pentru activitatea arbitrilor de iepuri
realizată de Balan Marcel, spre a fi discutată la Sibiu 11 oct 2015
____________________________________________________________________________


Regulamentul cadru de desfășurare
a activității arbitrilor de iepuri de rasă

Capitolul 1 – Dispoziții generale
Art. 1
(1) Comisia centrală națională de arbitri a Uniunii coordonează întrega activitate Corpului Național de Arbitri din România al Uniunii (C.N.A.R.) ce ține de domeniul arbitrajului în cadrul evenimentelor expoziționale ce se desfășoară sub egida U.G.C.P.P.A.M. România.
(2) a) Comisia este formată din 6 membri în care vor fi incluși obligatoriu reprezentanții comisiilor de arbitri pentru cele 5 secțiuni tehnice:
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii de porumbei de agrement,
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii de porumbei de zbor si joc,
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii de de iepuri de rasă al Uniunii,
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii pentru păsări de curte (găini).
- reprezentantul comisiei de arbitri a secțiunii păsări exotice și cavia
b) Doi dintre reprezentații comisiilor pe secțiuni vor îndeplini în cadrul comisiei centrale naționale funcțiile de vicepreședinte și secretar în cadrul comisiei.
c) Președintele C.N.A.R. va fi ales de Adunarea generală a Uniunii, și va conduce Comisia centrală națională de arbitri.
Art.2
(1) Comisia națională de arbitri elaborează strategia de dezvoltare în domeniul activității de arbitraj și elaborează Regulamentul C.N.A.R. al Uniunii, care va conține normele aplicabile pentru competițiile interne în concordanță cu normele Ententee Europeenne.
(2) Comisia se ocupă cu problemele de arbitraj specifice, și face delegările de arbitri la evenimentele expoziționale naționale și internaționale în colaborare cu asociația organizatoare.
(3) Comisia supervizează formarea, specializarea și perfecționarea corpului național de arbitri pentru cele 5 secțiuni tehnice, conduse de câte un președinte, un vicepreședinte și un secretar.
(4) Comisia națională de arbitri va coordona atestarea membrilor crescători ca arbitri, pe baza unor criterii de selecție din regulamentele cadru de desfășurarea a activităților arbitrilor pentru fiecare secțiune expuse pe site-ul Uniunii și în conformitate cu cerințele și exigențele Ententee Europeenne.
(5) Comisia națională de arbitri avizează regulamentul de arbitraj pentru expoziția națională, pentru fiecare secțiune tehnică și desemnează arbitrii delegați pentru arbitrarea expozițiilor naționale ale Uniunii, în colaborare cu asociația organizatoare.
(6) Comisia centrală națională a arbitrilor colaborează cu comisiile arbitrilor pe secțiuni și emite atestate, carnete de arbitri și realizează ștampilele pentru arbitrii membri CNAR.
Art. 3
(1) În cadrul secțiunii tehnice pentru iepuri de rasă funcționează comisia de arbitri pentru iepuri de rasă constituită din:
- Președinte comisiei de arbitri pentru iepuri de rasă
- Vicepreședintele comisiei
- Secretarul comisiei.
(2) Comisia de arbitri pentru iepuri de rasă coordonează activitatea arbitrilor de iepuri de rasă membri ai C.N.A.R ( Corpul național al arbitrilor din România) .
(3) Comisia de arbitri pentru iepuri de rasă are următoarele atribuții :
- asigură selecția propunerilor pentru formarea arbitrilor de rasă pe baza principiului reprezentării proporționale pentru fiecare asociație, adică numărul de arbitri atestați dintr-o asociație va fi în concordanță cu numărul crescătorilor de iepuri din secțiunea respectivă a asociației ( 2 arbitri : la 10 crescători iepuri).
- asigură formarea și promovarea arbitrilor de iepuri de rasă prin cursuri de școlarizare, reuniuni anuale, punerea la dispoziție de materiale informative.
- propune arbitrii delegați pentru expoziția națională a Uniunii, ce se desfășoară anual.
- ține evidența arbitrilor de iepuri de rasă activi, pe grade de specializare – rasă, club, național.
- comisia de arbitri a secțiunii de iepuri este cea care acordă titlurile de campion național, campion pe rasă și titlurile de campion național pe colecție și campion colecție de rasă în cadrul expozițiilor naționale pe baza rapoartelor de arbitraj primite de la comisiile de arbitraj desemnate să arbitreze.
- constituie o comisie de soluționare a contestațiilor la secțiunea de iepuri în cadrul expoziției naționale.
- face propuneri conducerii secțiunii tehnice pentru iepuri de rasă a Uniunii pentru trimiterea la cursurile anuale organizate de forul Ententee Europeene, a unui număr de 4-5 sau 7-8 arbitri, în funcție de mijlocul de transport, cărora li se va asigura deplasarea de către Uniune.
- îndeplinește și alte sarcini pe linie de organizare și coordonare a arbitrajului.

Capitolul 2
Arbitrii C.N.A.R. ai secțiunii de iepuri de rasă
– atribuții și responsabilități -
Art.4
(1) Arbitrii de iepuri atestați ai C.N.A.R., care au calitatea de arbitri de rasă, club sau naționali în cadrul Uniunii, sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament și a normelor de arbitraj ale expoziției naționale, precum și a indicațiilor comunicate sau stabilite în acord cu asociațiile organizatoare ale expozițiilor locale, regionale, internaționale sau europene la care participă.
(2) Arbitrii C.N.A.R. se vor preocupa continuu pentru ridicarea nivelului lor de cunoștințe și abilități în domeniul de arbitraj specific, conform standardelor de rasă, în vigoare, la nivel european și național, în vederea prestării unui act de arbitraj profesional, la un nivel calitativ ridicat.
(3). Actul de arbitraj prestat de arbitrii C.N.A.R. trebuie să dea dovadă de imparțialitate și corectitudine față de expozant, și să arate o temeinică pregătire a arbitrului conform gradului pentru care a fost atestat ca arbitru.
(4). Actul de arbitraj trebuie să fie motivat prin înscrierea în fișele de arbitraj a cerințelor, defectelor, observațiilor necesare, a constatărilor de moment, precum și a puctajelor acordate și calificativelor exponatului arbitrat pe partea din față a fișei de arbitraj. Dacă nu este loc arbitrul va scrie observațiile în josul fișei de arbitraj pe partea din față, și nu pe partea din spate.
(5). Arbitrii trebuie să-și asume responsabilitatea unui act de arbitaj corect și imparțial, iar prin calitatea actului prestat să încerce să diminueze numărul eventualelor contestații din partea expozanților.
(6) Arbitrii trebuie să aibă pregătirea corespunzătoare a argumentării detaliate a motivelor pentru care au apreciat într-un anumit fel un exponat, pentru fiecare criteriu din fișele de arbitraj, și pentru rezolvarea contestațiilor conform protocolului stabilit de organizatorul expoziției.
(7) Arbitrii au responsabilitatea de a întocmi un raport scris al arbitrajului prestat în cadrul unei expoziții, unde a fost delegat de către Comisia națională de arbitri ( în cazul expozițiilor naționale) și tot la fel, în cazul invitării de către un organizator cu ocazia expozițiilor de club, regionale sau internaționale la care a arbitrat.
(8) Raportul va face referire la numărul exponatelor arbitrate, din ce rase, și ce calificative a acordat pentru fiecare exponat, precum și informații cu privire la eventualele contestații primite și modalitatea lor de rezolvare, sau dacă a întâmpinat greutăți în prestarea activității de arbitraj la respectiva competiție.
(9) Rapoartele de arbitraj scrise, vor fi înaintate comisiei de conducere a secțiunii corpului național de arbitri, căruia îi aparține arbitrul respectiv, cât mai curând posibil, astfel va exista un feed-back, prin care comisiile de conducere vor fi informate despre prestațiile arbitrilor, dar și despre eventualele probleme pe care le-au întâmpinat în activitatea desfășurată.
(10) Arbitrii care prestează arbitrajul se pot constitui în comisii de arbitri formate din 2 sau 3 arbitri, sau pot arbitra individual, în funcție de cum s-a stabilit, în acord cu organizatorul competiției sau comisia națională de arbitri după caz.
.(11) Arbitrii care urmează să arbitreze în cadrul unor competiții, se vor preocupa ca în vederea prestării actului de arbitraj, să fie pregătiți cu echipamentul necesar arbitrării ( halat, riglă, pix), să aibă asupra lor standardul la iepuri de rasă, legitimația de arbitru, ecuson și ștampila de arbitru și să ceară sprijinul organizatorului pentru derularea în bune condiții a evalurării exponatelor.
(12) Dacă în timpul prestării actului de arbitraj, arbitrii întâmpină greutăți din diverse motive în evaluarea exponatelor vor anunța organizatorul competiției, pentru remedierea deficiențelor și crearea condițiilor optime de lucru.
(13) Arbitrii trebuie să cunoască regulamentul de organizare al expoziției la care arbitrează și să fie informați cu privire la normele de acordare a distincțiilor ( titluri de campion, cupe diplome ) de către organizatorul competiției.
(14) Arbitrii membri ai C.NA.R. pot face propuneri pentru îmbunătățirea a activității sau dezvoltării activității de arbitraj, în scris sau în format electronic, comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri a C.N.A.R., spre a fi analizate, dezbătute și aprobate de către acestea.
(15) Arbitrii C.N.A.R. pot arbitra în competiții organizate de asociații care nu sunt afiliate Uniunii, cu condiția obținerii avizului din partea comisiei secțiunii de iepuri a C.N.A.R. și dacă la acel concurs se arbitreză după normele europene ale Ententee Europeenne.

Capitolul 3
Selecția, evaluarea și promovarea în grad
a arbitrilor de iepuri de rasă
Art.5
Selecția crescătorilor de iepuri propuși de către asociații pentru a susține cursuri de formare ca arbitri de rasă organizate de C.N.A.R. se va face după următoarele criterii:
- Crescătorul este membru al asociației de cel puțin 3 ani, crește cel puțin o rasă de iepuri cu care a participat cu exponate la expoziții de club, zonale, naționale sau europene în fiecare an.
- Crescătorul este preocupat de dezvoltarea abilităților de apreciere a iepurilor din rasa respectivă și are vocație pentru a desfășura activitate de arbitraj.
- Propunerea pentru participarea la curs de arbitri de rasă, se face pe baza principiului proporționalității – adică la 10 crescători să fie cel mult 2 arbitri.
- Atestarea ca arbitru de rasă se face în urma absolvirii unui curs de arbitri de rasă, și susținerii examenului de arbitru de rasă organizat de C.N.A.R.


Art. 6
(1) Crescătorii atestați ca arbitri de rasă pot promova în gard ca arbitru de club dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
- să fi participat la arbitraj ca arbitru de rasă la cel puțin 3 expoziții de club sau zonale în decursul a 3 ani.
- să fi participat la reuniunile anule ale arbitrilor de iepuri C.N.A.R., prezența este considerată criteriu de selecție în vederea delegării la expoziția națională sau expozițiile organizate sub egida U.G.C.P.P.A.M. România.
- un scurt CV în acest domeniu, pe o durată nu mai mare de 3 ani în care vor fi menționate expozițiile în care a arbitrat, se vor menționa rasa de iepuri arbitrată și rasele la care a asistat la arbitraj, îndrumătorul, arbitru de club sau național.
- a participat cu exponate la expoziții de club, zonale, naționale în fiecare an.
- să fi promovat examenului organizat la cursul de arbitri de club organizat de C.N.A.R.
(2) Crescătorii atestați ca arbitri de club pot promova în gradul de arbitru național dacă îndeplinesc următoarele criterii :
- să fi participat ca arbitru de club la cel puțin 3 expoziții naționale sau internaționale organizate sub egida Uniunii.
- să fi participat cu exponate la expozițiile naționale, europene în ultimii 5 ani.
- un scurt CV in acest domeniu, pe o durată nu mai mare de 5 ani pentru arbitrii cu experiență, în care vor fi menționate expozițiile în care a arbitrat, și rasele de iepuri arbitrate, dacă a lucrat singur sau în grup pentru arbitrarea unui animal.
- să fi participat la reuniunile anule ale arbitrilor de iepuri C.N.A.R., prezența este considerată criteriu de selecție în vederea delegării la expoziția națională sau expozițiile organizate sub egida U.G.C.P.P.A.M. România.
- să fi promovat examenul de evaluare ca arbitru național.

Capitolul 4
Delegarea arbitrilor la expozițiile de club, zonale, naționale, internaționale
Art. 7
(1) Arbitrii de rasă vor putea fi invitați pentru a arbitra la expoziții de club și zonale, pe baza de invitație din partea asociațiilor organizatoare și vor putea fi delegați ca asistenți de către C.N.A.R. la expoziția națională pe baza propunerii comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri.
(2) Arbitrii de club vor putea fi invitați pentru a arbitra la expoziții de club, zonale, regionale, internaționale pe bază de invitație din partea asociațiilor organizatoare și vor putea participa la arbitaj în cadrul expoziției naționale cu delegarea din partea C.N.A.R. pe baza propunerii comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri.
(3) Arbitrii naționali vor putea fi invitați pentru a arbitra la expoziții de club, zonale, regionale, internaționale, europene pe baza de invitație din partea asociațiilor organizatoare. Arbitri naționali vor putea participa la arbitaj în cadrul expoziției naționale cu delegarea din partea C.N.A.R. pe baza propunerii comisiei de arbitri a secțiunii de iepuri.
Art. 8
(1) În vederea susținerii activității de arbitraj la expozițiile naționale, arbitrii membri ai C.N.A.R. vor fi recompensați de organizator cu un cuantum pe exemplar arbitrat de ... lei, stabilit prin hotărârea Corpurilor naționale de arbitri corespunzătoare fiecărei secțiuni tehnice ale Uniunii în ședințele acestora.
(2) Arbitrii delegați la expoziția națională vor avea cheltuielile de cazare și masă în preziua și ziua arbitrajului asigurate de către asociația organizatoare în limita propunerii realizate de asociația organizatoare.


Art.9
(1) Pentru arbitajul prestat în cadrul altor competiții locale, regionale, internaționale desfășurate sub egida Uniunii, arbitrilor C.N.A.R. li se vor deconta cheltuielile de deplasare, cazare și masă în ziua arbitrajului la respectiva expoziție de către organizatorul expoziției care a făcut invitația.
(2) Organizatorul competiției locale, regionale sau internaționale are obligația să-și asume decontarea prestației și cheltuielile arbitrului prevăzute la aliniatul 1 care efectuează actul de arbitraj. Organizatorul își va prevedea din timp aceste cheltuieli în bugetul expoziției pe care o organizează.
(3) Dacă un arbitru membru C.N.A.R. primește o invitație de la o asociație care nu este membră a Uniunii, el va putea da curs acestei invitații, doar dacă la respectiva expoziție, se va arbitra la secțiunea respectivă în concurs conform normelor și standardelor europene, după care arbitrii membrii ai C.N.A.R. au fost instruiți și au competențe de a arbitra.
(4) Asociația organizatoare a expoziției, care face invitația pentru arbitrul sau comisia de arbitri ai C.N.A.R. pe care o agreează, va face o înștiințare și către comisia națională a arbitrilor C.N.A.R., în care va aduce la cunoștința acesteia că a invitat arbitri membri C.N.A.R. să arbitreze la respectiva competiție, și că normele și standardele după care se va arbitra sunt cele europene, că își asumă responsabilitatea asigurării condițiilor optime necesare desfășurării arbitajului și decontării cheltuielilor de transport, cazare și masă.
(5) În acest caz, Comisia națională de arbitri poate da un acord de principiu pentru ca membrii C.N.A.R. să arbitreze la respectiva competiție, dacă arbitrajul se desfășoară după normele europene în care arbitrii C.N.A.R. au competențe dobândite.
(6) Comisia națională a C.N.A.R. nu poate interzice membrilor C.N.A.R. să arbitreze în competiții în care regulile stabilite de organizator sunt cele ale Ententee Europeene, pentru că va naște un conflict intern de interese.
(7) Arbitrii care vor arbitra în competiții organizate de alte asociații decât cele membre ale Uniunii, au datoria ca și în acest caz să completeze un raport de arbitraj, în scris, pe care să-l înainteze Comisiei naționale a arbitrilor C.N.A.R.
Art 10
(1) Organizatorii de expoziții, respectiv asociațiile Uniunii, vor avea în vedere ca pentru asigurarea arbitrajului să prevadă arbitri de rezervă, pentru cazul în care cei nominalizați inițial nu mai pot da curs invitației, din diverse motive.
(2) Arbitrii desemnați pentru a arbitra într-o competiție, de club, zonală, națională, vor anunța în timp util organizatorul și C.N.A.R. că nu mai pot arbitra la respectiva expoziție datorită unor motive întemeiate, astfel ca organizatorul sau C.N.A.R. să poată chema arbitrul de rezervă pentru arbitraj.

Capitolul 5
Norme de arbitraj – condiții

Art. 11
(1) Arbitrajul iepurilor se poate face doar la lumina zilei sau în condiții de lumină artificială suficient de intensă pentru o apreciere obiectivă din partea arbitrilor de iepuri.
(2) Controlul greutății trebuie efectuat la recepția animalelor sub responsabilitatea comitetului de organizare al expoziției și a comisiei de arbitraj, greutatea va fi înscrisă pe fișa de arbitraj.
(3) Comisia de arbitraj se va preocupa din timp pentru a asigura modelele fișelor de arbitraj specifice fiecărei rase de iepuri, în funcție de numărul exponatelor precum și un set de fișe de arbitraj de rezervă pe care le va solicita organizatorului.
(4) Comisia organizatorului expoziției pregătește fișele de arbitraj, înregistrând numărul de boxă, numele rasei și varietatea, sexul animalului, tatuaj ureche dreapta și tatuaj ureche stânga ureche), și greutatea după cântărire.
(5) Comitetul organizator al expoziției are responsabilitatea de a pune la dispoziția arbitrilor mesele de arbitaj adecvate, cu suprafață unicoloră, și rugoasă pentru aderența animalului pe poziție și cântare pentru evaluarea greutății.
(6) Comitetul organizator al expoziției are responsabilitatea de a pune la dispoziția arbitrilor asistenți din cadrul membrilor crescători care vor face manipularea animalelor de la cușcă la masa de arbitraj și înapoi. Asistenți pot fi și membrii crescători care aspiră la calitatea de arbitru de rasă sau sunt deja arbitri de rasă.
(7) Comitetul organizator al expoziției va pune la dispoziția arbitrilor lista sau centralizatorul exponatelor care urmează a fi arbitrate cu capul de tabel următor: nr.criteriu, boxa, rasa, tatuaj, punctaj acordat de arbitru.
Art. 12
(1)Alocarea numărului de subiecți pentru arbitare pe arbitru/zi se va face în funcție de complexitatea standardului raselor respective, de numărul de exponate, de numărul de arbitri disponibili, de condițiile create arbitrilor pentru arbitaj și în funcție de timpul alocat pentru arbitraj.
(2) O sesiune de arbitaj pentru un arbitru nu trebuie să depășească 70 de exemplare/arbitru/zi.
(3) Dacă sunt iepuri din rase mari numărul nu trebuie să depășească 60 de exemplare/arbitru/zi.
(3) Dacă sunt arbitrate exponate din rase cu grad ridicat de complexitate numărul nu trebuie să depășească 50 de exemplare/arbitru/zi .
(4) În cazul arbitrării la campionatul național numărul de exponate nu trebuie să depășească 50 de exemplare de arbitru/zi pentru a realiza o apreciere cât mai obiectivă a subiecților, având în vedere participarea cu o diversitate de rase și varietăți de culoare și nivelul competiției.
Art 13
(1) În cazul organizării sesiunilor de arbitraj comitetul de organizarea a expoziției poate dispune în urma consultării cu C.N.A.R. formarea unor echipe de arbitri formate din 3 membri, 2 membri sau individual.
(2) Pentru campionatul național se vor forma echipe de arbitri din minim 2 membri și un manipulant, pentru realizarea eficientă a actului de arbitraj.

Capitolul 6
Acordarea calificativelor și a titlurilor de campioni
în cadrul expozițiilor naționale
Art 14
(1) În urma evaluării exponatului și acordării punctajelor pentru fiecare criteriu în parte, se însumează aceste punctaje realizându-se punctajul total.
(2) În funcție de punctele obținute la evaluare exponatul poate primi următoarele calificative:
- 97-100 puncte = excepțional
- 96-96,5 puncte = remarcabil
- 94-95,5 puncte = foarte bine
- 92-93,5 puncte = bine
- 90-91,5 puncte = corespunzător
- Sub 90 puncte = necorespunzător
(3) Arbitrii au datoria înscrierii pe fișa de arbitraj pe partea din față a acesteia observațiile critice, pe baza cărora au retras din punctaj pentru fiecare criteriu de arbitaj.
Retragerea de mai mult de:
- 4 puncte, la un criteriu de 20 de puncte, descalifică subiectul.
- 3 puncte la un criteriu de 15 puncte, descalifică subiectul.
- 2 puncte la un criteriu de 10 puncte, descalifică subiectul, cu excepția greutății.
- 1,5 puncte la un criteriu de 5 puncte, descalifică subiectul.

Art.15
(1) Titlurile de campion de rasă se pot acorda exemplarelor care întrunesc un punctaj total de minim de 94 de punte sau mai mare corespunzător calificativelor de foarte bine, remarcabil.
(2) Titlurile de campion național se pot acorda exemplarelor care întrunesc un punctaj minim de 95 de puncte sau mai mare, corespunzător calificativelor de foarte bine, remarcabil și excepțional.
(3) Acordarea titlurilor de campioni de rasă se poate face la latitudinea organizatorului în funcție de disponibilități, prin acordarea unui titlu la fiecare 6-8-10 exemplare expuse.
(4) La punctaje egale se acordă titlul cu prioritate exemplarului mascul dacă egalitatea este la exemplare de sex diferit, sau exemplarului mai tânăr dacă egalitatea este între exemplare de același sex.
(5) Colecțiile sunt alcătuite din 4 exemplare de sex diferit, de exemplu : 1 mascul + 3 femele, 2 masculi+ 2 femele, 3 masculi + 1 femelă.
(6) Pentru acordarea unui titlu pe colecție punctajul minim este de 376 puncte. În caz de egalitate de punctaj la colecții, are prioritate colecția care are mai mulți masculi, dacă egalitatea persistă are prioritate colecția care are media de vârstă mai mică.
Art. 16
(1) În cadrul expoziției naționale se poate acorda în cadrul unei rase doar un singur titlu de campion național la masculi și un singur titlu de campion național la femele, restul exemplarelor vor primi titlul de campioni de rasă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în funcție de rata alocării titlurilor la 6-8-10 exemplare.
(2) In cadrul expoziției naționale se pot acorda în cadrul unei rase un singur titlu de campion național pe colecție. Restul titlurilor acordate respectiv locul 2 și locul 3, vor primi titlul de campion colecție pe rasă, în ordinea descrescătoare a puctajelor obținute. Acordarea unui titlu național pe colecție se poate realiza dacă în concurs sunt prezente minim 3 colecții. Acordarea celor 3 titluri pe colecție se realizează în cazul în care în concurs sunt prezente minim 9 colecții , iar punctajul minim obținut este de 376 de puncte.

Capitolul 7
Rezolvarea contestațiilor în cadrul expozițiilor
Art.17
(1) În cadrul expozițiilor naționale ale U.G.C.P.P.A.M. România vor putea arbitra arbitrii de club și naționali, constituiți în comisii de arbitraj.
(2) Membrii crescători ai U.G.C.P.P.A.M. România vor putea face contestații în scris, dacă sunt nemulțumiți de un rezultat obținut, imediat după afișarea rezultatelor pe fișele de arbitaj în prima zi după arbitraj, până la ora 10.00 ante meridian, la comisia națională de arbitraj. Cuantumul plății pentru contestație este stabilit de organizator.
(3) Comisiile fiecărui corp de arbitri vor fi coordonate de către președinții corpurilor naționale de arbitri respective, iar rezolvarea contestațiilor cu ocazia expoziției naționale este în sarcina comisiei naționale de arbitri a C.N.A.R. .
(4) Rezolvarea contestațiilor se va face imediat după primirea acesteia, și va urma un protocol stabilit de comisia națională de arbitraj.
(6) Contestațiile vor fi arhivate de secretarul comisiei naționale de arbitri.
(7) Contestațiile rezultatelor obținute în cadrul expozițiilor locale, regionale, internaționale se vor primi în scris la organizatorul competiției, și vor fi rezolvate de acesta și de către comisia de arbitraj desemnată să soluționeze contestația prin reexaminarea exemplarului.
Comisia de arbitraj reexaminatoare și organizatorul vor trebui să dea un răspuns scris la contestație, în care să motiveze aprecierea exponatului după reexaminare pentru care s-a făcut contestația.
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.